آرشیو اخبار

تثبيت كننده هيبريدی برای كنترل ريزگردها و حاصل خيز کردن خاك توسط پژوهشگر خوزستانی تولید شد

تثبيت كننده هيبريدی برای كنترل ريزگردها و حاصل خيز کردن خاك توسط پژوهشگر خوزستانی تولید شد

بسپار/ ایران پلیمر تثبيت كننده هيبريدی برای كنترل ريزگردها و حاصل خيز نمودن خاك توسط پژوهشگر خوزستانی دكتر اصغر صادق آبادی اختراع شد.

دوشنبه, 24 اردیبهشت,1397
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان