آرشیو اخبار

تاتو و راز ماندگاری‌آن/ انتقال پیگمنت ازسلول های درحال زوال به سلول های جدید

تاتو و راز ماندگاری‌آن/ انتقال پیگمنت ازسلول های درحال زوال به سلول های جدید

دوشنبه, 24 اردیبهشت,1397

رتبه بندی این مطلب:
5/0

بسپار/ ایران پلیمر تاتویا تَتو( خالْ‌کوبی) عبارت است از  عمل ایجاد نقوش دائمی یا با ماندگاری طولانی بر روی پوست .(ویکی‌پدیا)
تاتو برای تمام عمر! 
محققان به راز ماندگاری تاتو پی بردند. آزمایشات این محققان نشان می دهد که زمانی که سلول های محافظ (یا ایمنی) پوست ازبین می روند، با مردن آن ها رنگ (پیگمنت) ناشی از تاتو به هیچ وجه از بین نمی رود، زیرا و اگرچه که پیگمنت ها آزاد می شوند، ولی کوتاه زمانی پس از آن(دوباره) توسط سلول های جدید (پوست) ،جذب شده و نقش و نگارهای ایجاد شده از این طریق عملاً (برای همیشه )باقی می ماند.
تاتو اعم از علامت های ساده یا نقاشی های (هنری) نسبتاً پیچیده درقسمت های مختلف بدن، کم و بیش به یک گرایش بسیارپرطرفدار (یک ترند) تبدیل شده است.
درآلمان - آنگونه که از محتوای اصلی مطلب برمی آید- ده درصد افراد، پیگمنت های رنگی و جوهر روی پوست خود حمل می کنند و این درحالی است که تعداد بسیار کمی از چگونگی عملکرد یا مکانیزم تاتو باخبرند. مدت ها این باور رایج بود که که این سلول های کم وبیش "کهنه شده" درسطح خارجی پوست هستند که "رنگ می گیرند"  
نتایج تحقیقات جدید اما براین باور خط بطلان کشیده و مجریان آن معتقد اندکه پیگمنت های رنگ کننده در  فاگوسیت‌ها (بیگانه‌خوارهای)پوست تجمع می کنند . مکانیزم دقیق این عمل بدین ترتیب است که "سلول های (اصلی) محافظ" درپوست ، نسبت به زخم های ایجادشده دراثر سوزنِ وسیله تاتو کننده ،عکس العمل (دفایی) نشان داده وپارتیکل های "غیرخودی" -دراینجا ذرات پیگمنت ها – را احاطه می کنند ،همان کاری را که درصورت ورود یک عامل بیماری زا به پوست، انجام می دهند.


سلول هایی با عمر طولانی ؟!
نظربه اینکه "تاتو" (قاعدتاً) دایمی است، می بایست که سلول های حاوی ون گهدارنده آن نیز عمر بسیار طولانی داشته باشند، چیزی که زیاد با واقعیت مطابقت ندارد. این سلول ها نیز میرا (مردنی) بوده ولذا می بایست با از بین رفتن آن ها، پیگمنت های نگهداری شده در درونشان نیز از دست بروند وبه این ترتیب دیگر اثری از "تاتو" باقی نماند! ولی اینگونه نیست، سلول ها می میرند، ولی "تاتو" ماندگار است !
محققانی از دانشگاه مارسِی (Aix Marseille Université) درفرانسه به سرپرستی  Anna  Baranska ذرات پیگمنت های مصرف شده در تاتو رادر بدن "تعقیب "کرده و به نتایج  شگفت انگیزی رسیدند!
پروژه این محققان بدین ترتیب بود که دُم تعدادی موش را در خطوطی رنگی "تاتو" کردند. سپس دراین موش های به نوعی تغییر ژنتیک داده شده، کلیه سلول های " ماکروفاژیادرشت‌خوارها "( Macrophage )درپوست وسایراجزاء بدن را ازبین بردند. با این عمل می باست قاعدتاً پیگمنت های ذخیره شده درسلول های فوق الذکر نیز از دست برود، اتفاقی که رخ نداد و با وجود ازبین رفتن سلول های حاوی ونگهدارنده پیگمنت ها ، "تاتو" سرجای خودباقی  ماند!  


یک سیکل پیوسته ودایمی
ماکروفاژهای درحال ازبین رفتن، ذرات پیگمنت ها را به اطراف پس می دهند. در زمان کوتاهی ولی این پیگمنت ها توسط سلول های ایجاد کننده ماکروفاژهای جدیدی که جایگزین سلول های محافظ ازدست رفته می شوند، جذب می گردند. این پروسه نسبتاً سریع رخ می دهد، بطوریکه جذب (اولیه)، آزادسازی وجذب مجدد (پیگمنت ها)توسط سلول های جدید ، نسبتاً همزمان انجام می شود ، قبل ازاینکه تمام سلول های  اولیه نگهدارنده پیگمنت ها ازدست رفته باشند. 


تضمین ماندگاری با نو شدن سلول ها
به عقیده Sandrine Henri  (یکی ازهمکاران گروه تحقیقاتی) " هرگاه سلول های موسوم به ماکروفاژ درطول حیات یک فرد بالغ ازبین بروند (یابمیرند)، سلول های مشابه ای اعم از جدید یا درهمسایگی سلول های روبه زوال، ذرات پیگمنت های "آزادشده" را جذب کرده و (عملاً) خللی به " تاتو" وارد نمی گردد" وبه این ترتیب "ماندگاری" تاتو نه بخاطر "میرا"نبودن ماکروفاژها ، بلکه بخاطر انتقال پیگمنت ها از ماکروفاژ های قدیمی به ماکروفاژهای جدید، صورت می گیرد.


منبع  (به نقل از scinexx.de Das Wissensmagazin  آوریل 2018 )  
منبع اصلی :. (Journal of Experimental Medicine, 2018; doi: 10.1084/jem.20171608)


وبلاگ علوم تکنولوژی رنگ دکتر حمید رقمی 

http://chemlack.blogfa.com/1397/02


نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان