آرشیو اخبار

قیمت پایه محصولات پلیمری با توجه به تعطیلی فردا، امروز اعلام شد

قیمت پایه محصولات پلیمری با توجه به تعطیلی فردا، امروز اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال یکشنبه های هر هفته و با توجه به تعطیلی رسمی فردا، امروز سوم خردادماه، برای عرضه در بورس کالا اعلام کرد. دلار محاسباتی 149369  ریال در نظر گرفته شده که نسبت به هفته قبل افزایش نداشته است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

شنبه, 03 خرداد,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 14120 ریال

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 14120 ریال

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال یکشنبه های هر هفته امروز 27 اردیبهشت ماه، برای عرضه در بورس کالا اعلام کرد. دلار محاسباتی 140120 ریال در نظر گرفته شده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 28 اردیبهشت,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 140120ریال

قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 140120ریال

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال یکشنبه های هر هفته امروز 21 اردیبهشت ماه، برای عرضه در بورس کالا اعلام کرد. دلار محاسباتی 140120 ریال در نظر گرفته شده که نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 21 اردیبهشت,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 99 اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 99 اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال هفتگی در روز یکشنبه، برای عرضه در بورس کالا امروز 14 اردیبهشت ماه  99 اعلام کرد.

یکشنبه, 14 اردیبهشت,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز هفتم اردیبهشت ماه اعلام شد

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز هفتم اردیبهشت ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال هفتگی در روز یکشنبه، برای عرضه در بورس کالا امروز هفتم اردیبهشت ماه  99 اعلام کرد. دلار محاسباتی 138988 ریال در نظر گرفته شده است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 07 اردیبهشت,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در روز پایانی فروردین ماه 99 اعلام شد/ افزایشی نسبت به هفته قبل

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در روز پایانی فروردین ماه 99 اعلام شد/ افزایشی نسبت به هفته قبل

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال هفتگی در روز یکشنبه، برای عرضه در بورس کالا امروز 31 فرورین ماه 99 اعلام کرد. دلار محاسباتی 138036.5 ریال در نظر گرفته شده است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 31 فروردین,1399
روح الله ایزدخواه در لایو اینستاگرامی: فرصت‌های اقتصادی کرونا ۵برابر تهدیدهاست

روح الله ایزدخواه در لایو اینستاگرامی: فرصت‌های اقتصادی کرونا ۵برابر تهدیدهاست

بسپار/ ایران پلیمر روح‌الله ایزدخواه اقتصاددان، که زمانی در NPC مشاور دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، متولی ایجاد دبیرخانه دایمی ایران پلاست و مسوول اقدامات توسعه ای تعاونی های سراسری تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی بود و به نمایندگی دور جدید مجلس انتخاب شده است، گفت: در شرایط بحران کرونا راهی نداریم جز این که اصلاحات ساختاری در اقتصاد رقم بزنیم چرا که اصلاحات مسکّنی و اعانه‌ای دیگر جواب نمی‌دهد. تجربه کشورهای مختلف هم نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی فرصت اصلاح ساختارها مهیا می‌شود.

چهارشنبه, 27 فروردین,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 فروردین اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 136334 ریال

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز 24 فروردین اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 136334 ریال

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال هفتگی در روز یکشنبه، برای عرضه در بورس کالا امروز 24 فرورین ماه اعلام کرد. دلار محاسباتی 136334 ریال در نظر گرفته شده است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 24 فروردین,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 فروردین اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 138984.5 ریال

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز 17 فروردین اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 138984.5 ریال

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را به روال هفتگی در روز یکشنبه، برای عرضه در بورس کالا امروز 17 فرورین ماه اعلام کرد. دلار محاسباتی 138984.5 ریال در نظر گرفته شده است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 17 فروردین,1399
برای نخستین بار در سال 99 اعلام شد: قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی

برای نخستین بار در سال 99 اعلام شد: قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را پس از دوهفته، برای عرضه در بورس کالا امروز 25 اسفندماه 98 اعلام کرد. دلار محاسباتی 13629.5  ریال در نظر گرفته شده که نسبت به هفته پایانی سال 98 افزایش کمی را نشان می دهد. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

شنبه, 09 فروردین,1399
قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر اسفندماه اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار  135217 ریال

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در هفته آخر اسفندماه اعلام شد/ پایه محاسباتی دلار 135217 ریال

بسپار/ ایران پلیمر دفتر توسعه ی صنایع پایین دستی پتروشیمی در NPC  قیمت پایه محصولات پلیمری را پس از دوهفته، برای عرضه در بورس کالا امروز 25 اسفندماه 98 اعلام کرد. دلار محاسباتی 135217 ریال در نظر گرفته شده که نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. این نرخ میانگین خرید و فروش ارز در سامانه نیما طی هفته منتهی به اعلام قیمت است. 

یکشنبه, 25 اسفند,1398
تداوم تولید و عرضه پایدار آنتى سپتیک از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

تداوم تولید و عرضه پایدار آنتى سپتیک از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

بسپار/ ایران پلیمر رییس کمیته شرایط اضطرارى شرکت ملى صنایع پتروشیمى گفت: تولید و عرضه محلول آنتى سپتیک از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به صورت پایدار تداوم دارد.

ﺳﻪشنبه, 13 اسفند,1398
1234567
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان