آرشیو اخبار

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های تعاونی ها برگزار می شود

نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های تعاونی ها برگزار می شود

بسپار می نویسد، نمایشگاه دستاورد هاو توانمندی های تعاونی ها شهریور ماه برگزار می شود.

نمایشگاه دستاورد هاو توانمندی های تعاونی ها 9 الی 12 شهریور ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران بوستان گفتگو سالن تهران ساعت 10 لغایت 20 شهریور ماه برگزار می شود.
چهارشنبه, 03 شهریور,1395
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان