آرشیو اخبار

در موسسه‌ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تولید شد: پوشش‌های نانومتری برای افزایش مقاومت به خوردگی لوله‌های گاز

در موسسه‌ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تولید شد: پوشش‌های نانومتری برای افزایش مقاومت به خوردگی لوله‌های گاز

بسپار می نویسد، به منظور پوشش‌دهی لوله‌های گاز پژوهشگران موسسه‌ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با استفاده از موادی دوستدار طبیعت پوشش‌هایی نانومتری عرضه کردند که اعمال آن بر سطح فلز موجب افزایش مقاومت به خوردگی خواهد شد.
دوشنبه, 26 تیر,1396
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان