آرشیو مقالات

آرشیو مقالات

فناوری نانو: آینده پوشش ها

فناوری نانو: آینده پوشش ها

بسپار/ایران پلیمر نانوفناوری به معنای عام، علم مواد با ابعاد فیزیکی بین 100-1 نانومتر تعریف می شود.

چهارشنبه, 08 خرداد,1398
کاهش وزن برای تقویت عملکرد در بسته بندی های دیواره نازک

کاهش وزن برای تقویت عملکرد در بسته بندی های دیواره نازک

بسپار/ایران پلیمر بسته بندی دیواره نازک (به ویژه در گرماشکلدهی (thermoforming)) پیشرفتهایی فنی داشته و شرکت هایش نیز در بازار ادغام شده و کم شدهاند (market consolidation). در این مقاله پیشرفتهای اخیر در این حوزه آورده شده است.

چهارشنبه, 08 خرداد,1398
دی ان ان