همزمان با ایران پلاست: فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام می‌شود

همزمان با ایران پلاست: فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام می‌شود

بسپار می نویسد، همزمان با برگزاری یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست، دفتر توسعه صنایع پائین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی را به سرمایه گذاران معرفی می‌کند.
دوشنبه, 06 شهریور,1396
قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی تا پنجم شهریور اعلام شد

قیمت پایه محصولات پلیمری پتروشیمی تا پنجم شهریور اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.
یکشنبه, 29 مرداد,1396
قیمت مواد پتروشیمی تا پایان مرداد ماه اعلام شد

قیمت مواد پتروشیمی تا پایان مرداد ماه اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت مواد پلیمری را اعلام کرد.
یکشنبه, 22 مرداد,1396
قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی تا 15ام مرداد اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی تا 15ام مرداد اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 08 مرداد,1396
قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته اول مرداد ماه اعلام شد

قیمت محصولات پلیمری پتروشیمی برای هفته اول مرداد ماه اعلام شد

بسپار می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 01 مرداد,1396
RSS
12345678

دی ان ان