قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در پایان بهمن ماه اعلام شد

قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در پایان بهمن ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد. 

یکشنبه, 29 بهمن,1396
قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در نیمه بهمن ماه و برای دو هفته آتی اعلام شد

قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در نیمه بهمن ماه و برای دو هفته آتی اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 15 بهمن,1396
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت دعوت کرد!

شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت دعوت کرد!

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، سرمایه گذاران بخش خصوصی در صورت مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی از حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخوردار می شوند.
یکشنبه, 08 بهمن,1396
قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در دومین هفته بهمن ماه اعلام شد

قیمت پایه مواد پلیمری پتروشیمی در دومین هفته بهمن ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام .کرد

یکشنبه, 08 بهمن,1396
قیمت پایه مواد پلیمری برای هفته اول بهمن ماه اعلام شد

قیمت پایه مواد پلیمری برای هفته اول بهمن ماه اعلام شد

بسپار/ ایران پلیمر می نویسد، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت عرضه محصولات پلیمری را اعلام کرد.

یکشنبه, 01 بهمن,1396
RSS
12345678910انتها

دی ان ان