تاتو و راز ماندگاری‌آن/ انتقال پیگمنت ازسلول های درحال زوال به سلول های جدید

تاتو و راز ماندگاری‌آن/ انتقال پیگمنت ازسلول های درحال زوال به سلول های جدید

بسپار/ ایران پلیمر تاتویا تَتو( خالْ‌کوبی) عبارت است از  عمل ایجاد نقوش دائمی یا با ماندگاری طولانی بر روی پوست. محققان به راز ماندگاری تاتو پی بردند. آزمایشات این محققان نشان می دهد که زمانی که سلول های محافظ (یا ایمنی )پوست ازبین می روند، با مردن آن ها رنگ (پیگمنت) ناشی از تاتو به هیچ وجه از بین نمی رود، زیرا واگرچه که پیگمنت ها آزاد می شوند، ولی کوتاه زمانی پس از آن(دوباره) توسط سلول های جدید (پوست) ،جذب شده ونقش ونگارهای ایجادشده ازاین طریق عملاً (برای همیشه )باقی می ماند.
دوشنبه, 24 اردیبهشت,1397

دوره آموزشی رزینها و رنگهای الکیدی و طراحی فرمولاسیون رنگهای هواخشک برگزار می شود

بسپار می نویسد، جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف دوره آموزشی رزینها و رنگهای الکیدی و طراحی فرمولاسیون رنگهای هواخشک را در تاریخ 14 و 15 بهمن برگزار می کند.

دوشنبه, 12 بهمن,1394
کتاب علوم وتکنولوژی رنگ، رزین ها  منتشر شد

کتاب علوم وتکنولوژی رنگ، رزین ها منتشر شد

کتاب علوم و تکنولوژی رنگ، رزین ها توسط حمید رقمی به رشته نگارش درآمده است. وی در پیشگفتار کتاب می نویسد، شاید روال معمول در نگارش پیش‌گفتار یک کتاب- ازهر نوع - این باشد که بیشتر در مورد ویژگی های (خوب) کتاب و نکات مهم و شاخص ‌در آن و البته که درخصوص "فتوحات"نگارنده‌‌‌ آن‌انشاء‌‌ نوشته ‌شود‌،

شنبه, 30 آبان,1394
کلمات کلیدی: رنگحمید رقمیرزین
RSS

دی ان ان