یاریجانیان: به طور قاطع از تهران پلاست حمایت می کنیم

یاریجانیان: به طور قاطع از تهران پلاست حمایت می کنیم

بسپار می نویسد، رئیس هیئت مدیره انجمن ماشین سازان گفت: با بازدیدی که از مجموعه نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب داشتیم باید بگویم که زیرساختهای این مجموعه برای برگزاری نمایشگاه تهران پلاست بسیار مناسب است.
دوشنبه, 20 دی,1395
RSS

دی ان ان